• Slow reading

    W blasku sławy i pieniądza

    Książka „Luksus. Dlaczego stracił blask” prawie dziesięć lat temu była dla mnie zaskoczeniem. Wprowadziła mnie w temat, o którym nie wiedziałam zbyt wiele. Powszechnie znana moda i jej kreatorzy, prezentujący światowe trendy w rzeczywistości są pionkami w machinie przemysłu luksusu. Dana Thomas, od lat zajmuje się śledzeniem świata mody. Opowiedziała historię, w której poznajemy poszczególne przedmioty, od pomysłu po proces ich tworzenia. Także i takie, które w rodzinnych interesach stawały się wielkimi, przemysłowymi dobrami. Jak wygląda dostępność dla tzw. mas do luksusowych modeli torebek, okularów, czy innych akcesoriów? Popularność wielkich i ekskluzywnych marek pociągnęła za sobą całą rzeszę ludzi, pragnących takich modeli. Wielu wykorzystało tę popularność, produkując i sprzedając na targowiskach,…

  • Slow fashion

    Moda zrównoważona

    Wiecie kiedy po raz pierwszy użyto określenia: „rozwój zrównoważony”?W 1987roku ONZ określiło go jako: „Rozwój, który spełnia potrzeby teraźniejszości bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb”.Wizja w niej zawarta uwzględnia zarówno populację ludzką, jak i świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi: wodę, powietrze, surowce energetyczne, a także w sposób zintegrowany traktuje najważniejsze wyzwania stojące przed światem, takie jak walka z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie, dialog międzykulturowy.Kilka lat wcześniej już w 1968 roku podczas Międzyrządowej Konferencji Ekspertów Naukowych UNESCO, poświęconej wzajemnym powiązaniom środowiska i rozwoju, pojawiły się po raz pierwszy pojęcia zanieczyszczenia transgranicznego oraz zanieczyszczeń globalnych, wymagających globalnych…