• Slow fashion

  Moda i sztuka – powiązania

  Moda ma wiele twarzy.  Choć ogólnie uznana jest za sposób ubierania, czesania czy makijażu (niekiedy krótkotrwała i popularna w danym czasie i miejscu), to stała się również odzwierciedleniem społeczeństwa, zmian kulturowych, ideologicznych czy politycznych świata. Artyści obserwują miejsca i ludzi, a to staje się podwaliną tworzenia. Na przestrzeni lat można było zaobserwować, że sztuka jako dziedzina działalności artystycznej, wyróżniana ze względu na reprezentowane przez nią wartości estetyczne, tudzież jej wytwory,  stała się dla wielu projektantów popularnym źródłem inspiracji. Obydwie te dziedziny są przejawem twórczej ekspresji i wzajemnie się przenikają.  Sztuka, wolna od ograniczeń, rozwija wyobraźnię i buduje wrażliwość projektantów. Moda, jak każda inna dziedzina kultury ma wpływ na świat, na…

 • Slow reading

  W blasku sławy i pieniądza

  Książka „Luksus. Dlaczego stracił blask” prawie dziesięć lat temu była dla mnie zaskoczeniem. Wprowadziła mnie w temat, o którym nie wiedziałam zbyt wiele. Powszechnie znana moda i jej kreatorzy, prezentujący światowe trendy w rzeczywistości są pionkami w machinie przemysłu luksusu. Dana Thomas, od lat zajmuje się śledzeniem świata mody. Opowiedziała historię, w której poznajemy poszczególne przedmioty, od pomysłu po proces ich tworzenia. Także i takie, które w rodzinnych interesach stawały się wielkimi, przemysłowymi dobrami. Jak wygląda dostępność dla tzw. mas do luksusowych modeli torebek, okularów, czy innych akcesoriów? Popularność wielkich i ekskluzywnych marek pociągnęła za sobą całą rzeszę ludzi, pragnących takich modeli. Wielu wykorzystało tę popularność, produkując i sprzedając na targowiskach,…

 • Slow fashion

  Moda zrównoważona

  Wiecie kiedy po raz pierwszy użyto określenia: „rozwój zrównoważony”?W 1987roku ONZ określiło go jako: „Rozwój, który spełnia potrzeby teraźniejszości bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb”.Wizja w niej zawarta uwzględnia zarówno populację ludzką, jak i świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi: wodę, powietrze, surowce energetyczne, a także w sposób zintegrowany traktuje najważniejsze wyzwania stojące przed światem, takie jak walka z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie, dialog międzykulturowy.Kilka lat wcześniej już w 1968 roku podczas Międzyrządowej Konferencji Ekspertów Naukowych UNESCO, poświęconej wzajemnym powiązaniom środowiska i rozwoju, pojawiły się po raz pierwszy pojęcia zanieczyszczenia transgranicznego oraz zanieczyszczeń globalnych, wymagających globalnych…