Slow fashion

Moda zrównoważona

Wiecie kiedy po raz pierwszy użyto określenia: „rozwój zrównoważony”?
W 1987roku ONZ określiło go jako: „Rozwój, który spełnia potrzeby teraźniejszości bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb”.
Wizja w niej zawarta uwzględnia zarówno populację ludzką, jak i świat zwierząt i roślin, ekosystemy, zasoby naturalne Ziemi: wodę, powietrze, surowce energetyczne, a także w sposób zintegrowany traktuje najważniejsze wyzwania stojące przed światem, takie jak walka z ubóstwem, równość płci, prawa człowieka i jego bezpieczeństwo, edukacja dla wszystkich, zdrowie, dialog międzykulturowy.
Kilka lat wcześniej już w 1968 roku podczas Międzyrządowej Konferencji Ekspertów Naukowych UNESCO, poświęconej wzajemnym powiązaniom środowiska i rozwoju, pojawiły się po raz pierwszy pojęcia zanieczyszczenia transgranicznego oraz zanieczyszczeń globalnych, wymagających globalnych działań.
Zrównoważony rozwój skupia się na wielu wymiarach. Przede wszystkim na wymiarze zapewnienia godziwych warunków pracy. Na takich sposobach produkcji różnego rodzaju surowców, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dbania i ochrony środowiska.
W przemyśle modowym postrzeganie „zrównoważonego rozwoju” także zaczęło się zmieniać. Giganci mody zrozumieli co oznacza pojęcie: „sustainabiity”.Zwracają uwagę na warunki pracy, przeprowadzają audyty, po to, aby poprawiać jakość bezpieczeństwa i higieny pracy.
Słynna projektantka Stella McCartney chcąc zmniejszyć proces niszczenia środowiska podejmuje trud, by stworzyć własne surowce i z nich projektować kolekcje na światowym poziomie, jednocześnie propagując swoje wartości.
Po tragedii w fabryce Rana Plaza w 2013 roku na świecie, jak również w Polsce zaczęto coraz więcej mówić o etycznej modzie. Koncentruje się ona na społecznym wpływie branży modowej. Obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień, nie tylko dotyczących warunków produkowania odzieży, pracy przymusowej kobiet i dzieci, ale także dotyka przepisów prawa pracy i zdrowia pracowników. Porusza również tematy traktowania zwierząt, okrucieństwa, jakie zgotowała „moda” przez lata ostatniego wieku.
Proces zmian narzuca producentom ubrań skupienie się nie tylko na zysku, ale jakości i zrównoważonej produkcji. Etyka stanęła na równi z innymi aspektami tworzenia biznesu i zaczęto ją postrzegać jako wartość „konieczną”.
Konsekwencje codziennych naszych wyborów i to co kupujemy ma ogromny globalny wpływ. Gdy to zrozumiemy i nasza świadomość wzrośnie. Zaczniemy dokonywać odpowiedzialnych wyborów najlepszych dla nas i świata.
Jeśli interesuje was tematyka zrównoważonego rozwoju, zajrzyjcie do Unesco, znajdziecie tam wiele cennych informacji, służących również powstaniu tego artykułu.

http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *