Taylor Blouse

220.00 PLN BUY NOW!

SheMore Flagship Blouse

220.00 PLN BUY NOW!
en

Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 par.1 Kodeksu cywilnego za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Ponadto Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Kupujący proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze w celu ułatwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń od przewoźnika.
4. Kupujący może zgłosić reklamację mailowo (na adres e-mail: shemorepl@gmail.pl), telefonicznie (pod nr telefonu 607 77 40 77) lub drogą pocztową (na adres Sprzedawcy). Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz swoich danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
5. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zobacz także regulamin.


ONLINE SUPPORT

You can contact us any time to ask questions about the products you are interested in.

RETURN GUARANTEED

All products have a guarantee of return. An exception are custom tailored clothes, which are made on special order.

FAST DELIVERY

All orders are shipped by a courier service within five working days. Shipment of custom tailored clothes is arranged individually with a customer.

MADE IN POLAND

All SheMore collections are made in our workshop in Lodz using materials from Polish producers. Some materials we use contain original EU Lycra, which gives the fabric an extra durability.